Liposana + HIFEM

Liposana + HIFEM

Liposana HIFEM

statt 3.000 € nur 2.000 €

10 x LIPOSANA & 10 x HIFEM